Tichá linka

Centrum online komunikace pro osoby se sluchovým postižením

vývoj aplikace podpořila:

Nahoru

Tichá linka vznikla v rámci projektu Systémová komunikační podpora neslyšících na trhu práce, který realizovala organizace Tichý svět.

Tichá linka nabízí služby online přepis mluvené řeči a online tlumočení českého znakového jazyka. Tichá linka je určená osobám s poruchami sluchu.

Před použitím Tiché linky se nejprve seznamte s návodem.


Otevírací doba

Online přepis je v provozu každý všední den od 9 – 17 hodin.

Online tlumočení je v provozu NONSTOP.


Základní technická pomoc

 • Prohlížeč Google Chrome
 • Dobré připojení k internetu
 • Pokud něco nefunguje, dávejte F5 (obnovení)
 • Při zahájení videohovoru klikněte na "povolit" / "allow" videohovor

Kontakty

Online přepis:

Alena Nezbedová
Mobil: 720 992 227
alena.nezbedova@tichysvet.cz
tichalinka@tichysvet.cz

Online tlumočení:

Michaela Dudková
Mobil: 739 245 164
michaela.dudkova@tichysvet.cz

Terezie Vasilovčík Šustová
Mobil: 739 245 191
terezie.vasilovcik.sustova@tichysvet.cz
tichalinka@tichysvet.cz


Online přepis

Online tlumočení


Rozpis služeb tlumočníků najdete zde.

Aktuální informace pro online přepis a tlumočení najdete zde.


Podmínky služby pro online přepis a online tlumočení

 1. Klient *) má právo na bezplatnou, nezávislou a nestrannou sociální službu.
 2. Klient má právo na anonymitu, poskytnutí pouze takových informací, které souvisí s daným tlumočením/přepisem.
 3. Klient má právo na dodržování rovných příležitostí. Má právo podávat stížnosti, ukončit spolupráci bez udání důvodů a právo nahlížet do dokumentů (záznamových archů), které jsou o něm ve službě vedeny.
 4. Klient je povinen se registrovat do služby a hlásit změnu registračních údajů. Při registraci vyplní klient všechny údaje podle pravdy. Jejich zadáním zároveň vyjadřuje souhlas s podmínkami služby. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí s využitím osobních údajů pro účely zpracování v informačním systému pro sociální služby e-Quip. Registrace není nutná v případě, že využívá služby Nouzové volání.
 5. Klient je povinen respektovat přednost uživatelů, kteří zadali Nouzové volání.
 6. Klient má právo využít služby Telefonní hovor přes tlumočníka českého znakového jazyka nebo přepisovatele online maximálně v počtu 10 hovorů za den, přičemž jeden hovor trvá max. 20 minut.
 7. Klient může využít Nouzové volání, pouze pokud NUTNĚ potřebuje. Například: nehoda, policie, nemoc, porod, havárie plynu, elektřiny, děti nepřišly domů, atd.
 8. Ke zneužívání služby dochází například tak, že klient kontaktuje tlumočníka nebo přepisovatele, chce si s ním popovídat nebo vyřizovat věci, které nejsou v kompetenci tlumočníka nebo přepisovatele nebo jiným způsobem porušuje pravidla pro online tlumočení/přepis. Za zneužití se považuje i situace, kdy klient vytvoří požadavek, na který nereaguje.
 9. Pokud se toto bude opakovat nebo klient bude jiným způsobem porušovat podmínky služby nebo pravidla slušného chování, může tlumočník/přepisovatel klienta napomenout. Pokud se opět bude zneužití opakovat, zablokuje klientův účet. Dle závažnosti zvolí tlumočník/přepisovatel dobu blokace. Během blokace nemůže klient službu využívat, služba pro nouzové volání je však stále k dispozici.
 10. Tlumočník/přepisovatel může odmítnout službu při překročení denního limitu 10 hovorů za den, při zadání nesrozumitelného nebo nevhodného požadavku, v případě nemoci tlumočníka/přepisovatele nebo změny rozpisu služeb tlumočníků/přepisovatelů.
 11. Klient využívající služby online přepisu je povinen se řídit pravidly pro online přepis (viz níže)
 12. Klient využívající služby online tlumočení je povinen se řídit pravidly pro online tlumočení (viz níže).

Pravidla pro online tlumočení

 • Vše, co klient znakuje, přeloží tlumočník do mluveného jazyka. Proto klient udržuje téma hovoru (hovoří o tom, co potřebuje od slyšícího).
 • Klient udržuje oční kontakt s tlumočníkem, a to i ve chvíli, kdy tlumočník vytáčí číslo volaného. Pokud se klient nedívá na tlumočníka, tlumočník nemůže tlumočit, že už slyšící zvedl telefon a hovoří.
 • Klient se věnuje hovoru, nepřerušuje jej, neodchází od kamery.
 • Klient během hovoru nekouří a nejí.
 • Klient je oblečený, aby bylo dobře vidět na jeho ruce během znakování.
 • Klient během hovoru s tlumočníkem neodchází bez omluvy. Pokud odejde a neřekne důvod, volaný slyšící si většinou myslí, že už nechce dál vést hovor a zavěsí.
 • Online tlumočník českého znakového jazyka je povinen dodržovat etický kodex tlumočníka.

Pravidla pro online přepis

 • Vše, co klient napíše do chatu, přepisovatel sdělí volanému. Proto klient udržuje téma hovoru (hovoří o tom, co potřebuje od slyšícího).
 • Klient je po celou dobu přepisu přítomný u svého zařízení (počítače, tabletu, telefonu). Během hovoru neodchází od zařízení bez omluvy, pokud odejde a neřekne důvod, volaný slyšící si většinou myslí, že už nechce dál vést hovor a zavěsí.
 • Online přepisovatel mluvené řeči e povinen dodržovat etický kodex přepisovatele.

Pozn.:
*) Klient je neslyšící, nedoslýchavá nebo ohluchlá osoba, která využívá službu online přepisu do mluvené řeči nebo online tlumočení českého znakového jazyka.


 1. Registrace
 2. Přihlášení
 3. Nouzové volání
 4. Vytvoření novho požadavku
 5. Spojení s tlumočníkem/přepisovatelem
 6. Blokace služby

Registrace


Přihlášení


Nový požadavek


Průběh přepisu


Průběh online tlumočení


Po zadání www.tichalinka.cz se dostanete na hlavní stranu, na které si také můžete přečíst informace o projektu a službě a zaregistrovat se. Zadejte „Registrace“ vpravo nahoře.

Registrace

Pokud jste v aplikaci poprvé, musíte se zaregistrovat. Při registraci zadáváte veškeré informace o sobě (jméno, datum narození, trvalé bydliště apod.), důležité je zadat také číslo mobilního telefonu, na které se budou odesílat automaticky SMS upozorňující na začátky tlumočení, blokace apod. Zadáváte také e-mailovou adresu, kterou aktuálně používáte. Tuto e-mailovou adresu a heslo budete zadávat při přihlašování do aplikace. Položky označené hvězdičkou jsou povinné, před zadáním „Registrovat“ musíte označit „Souhlasím s podmínkami služby“ (viz Podmínky služby).

Přihlášení

Na hlavní straně www.tichalinka.cz si vyberte službu, kterou chcete využívat – online přepis nebo online tlumočení.

Poté si vyberte konkrétní druh služby (telefonní hovor, úprava textu, překlad textu, konference atd.)

Dostanete se na přihlašovací stranu.

Zde zadejte přihlašovací jméno, to znamená e-mail; a heslo, které jste zadali při registraci. Po kliknutí na „Přihlásit se trvale“, budete trvale přihlášeni k aplikaci na zařízení. Tato funkce se doporučuje pouze tehdy, pracujete-li jen na svém zařízení.

Pokud se Vám nepodaří se přihlásit, zkontrolujte si, zda zadáváte správně své přihlašovací údaje. Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na „Zapomenuté heslo“ a heslo Vám bude odesláno na e-mail.

Nouzové volání

Nouzové volání lze využít jen v nutných případech (nehoda, potřebujete zavolat sanitku, děti nepřišly domů apod.) a lze jej volit i bez přihlášení do aplikace. Na hlavní straně www.tichalinka.cz si vyberete službu online přepisu nebo online tlumočení, poté si vyberete druh služby a na přihlašovací straně si zvolíte Nouzové volání. Nouzové volání lze využít i v případě, že jste blokovaní.

Zadání nového požadavku

Po přihlášení do aplikace zadejte „Nový požadavek“ na horní černé liště, poté se dostanete na hlavní stranu, vyberete si tlumočení nebo přepis, poté druh služby a zobrazí se Vám strana „Nový požadavek“.

Spojení s tlumočníkem/přepisovatelem

15 minut před začátkem služby Vám přijde na mobilní telefon SMS zpráva upozorňující Vás na to, abyste se v daný čas připravili k tlumočení/přepisu, to znamená, abyste se přihlásili do aplikace. Tlumočník/přepisovatel přijetím požadavku (v daný čas) vyšle SMS, na základě které Vás informuje o zahájení tlumočení/přepisu. Pokud do jedné minuty po přijetí SMS nezareagujete, tlumočník se bude věnovat dalším požadavkům a Vám pošle novou SMS o tom, že prošla doba pro spojení. Až budete u Vašeho zařízení, můžete vytvořit nový požadavek s poznámkou v názvu o tom, že jde o druhé spojení. Pokud volaný neodpovídá, je možné opakovat volání, např. za deset minut nebo za půl hodiny. Poté je možné vytvořit nový požadavek bez rezervace nebo s rezervací na konkrétní čas.

Tlumočník s Vámi v daný čas zahájí chat nebo přímo videohovor, přepisovatel s Vámi v daný čas zahájí chat.

Přepis online probíhá formou chatu mezi přepisovatelem a Vámi. Nejprve se s přepisovatelem domluvíte na podrobnostech k telefonnímu hovoru, přepisovatel vytočí číslo volaného a to, co bude volaný říkat, Vám zobrazí s barevně odlišeným označením @lékař, @úřad apod. (viz obrázek výše).

Pro online tlumočení, videohovor, je potřeba, abyste zadali „Povolit“ (Allow) při stahování kamery.

Při online tlumočení se na obrazovce zobrazuje video, na kterém je vidět jak tlumočník, tak Vy. Kliknutím na šipku vpravo se rozbalí chat, který také můžete využít pro komunikaci s tlumočníkem. Telefonní hovor probíhá tak, že tlumočník telefonuje s volaným a Vám tlumočí to, co volaný říká. Vy znakujete a Vaše sdělení přetlumočí tlumočník do českého jazyka volanému.

Po ukončení hovoru tlumočník/přepisovatel ukončí službu. Vy můžete opustit práci v aplikaci, nebo v ní zůstat a pracovat dál – upravovat staré nebo zadávat nové požadavky.

Pokud při telefonickém hovoru neslyšící neodpovídá, může tlumočník/přepisovatel považovat hovor za ukončený a požadavek zavře.

Blokace služby

Pokud opakovaně nedodržujete pravidla stanovená v podmínkách služby, tlumočník/přepisovatel Vám zašle maximálně dvě napomenutí a poté Vám nastaví blokaci služby. Napomenutí a důvody napomenutí Vám zašle v SMS zprávě. Dle závažnosti volí tlumočník/přepisovatel dobu blokace. I během blokace můžete využívat službu Nouzové volání.


Technické podmínky pro online přepis

Aplikace COK

Aplikace COK je systém pro zprostředkování online přepisu mluvené řeči prostřednictvím zařízení připojeného na internet a vybaveného mikrofonem. Aplikace COK funguje v prostředí webového prohlížeče, je tedy dostupná pro veškeré platformy (Windows, Mac OS X, Linux, iOS 6, Android, Windows Phone 8), ideálně prostřednictvím prohlížeče Google Chrome. Aplikace je k dispozici na stránkách www.tichalinka.cz

Mobilní zařízení

 • Hlavní funkcí online přepisu je převod hlasového hovoru do textu
 • Hlasový hovor se přenáší na mobilním zařízení přes mikrofon
 • Hlasový hovor se přenáší přes síť LTE, 3G a bezdrátovou WiFi. Přes EDGE není příliš spolehlivý a kvalitní. Pro psaní zpráv (CHAT) postačí i EDGE
 • K posílání textu přepisovateli je zapotřebí využívat EDGE,3G a WiFi
 • Ke spojení s online přepisovatelem doporučujeme mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet) s platformou Android (min. 4) nebo iPhone 4/4S, 5/5S/5C

Doporučená specifikace zařízení

 • Windows, Mac OS X, Linux, iOS 6, Android, Windows Phone 8
 • displej: s rozlišením minimálně od 800 x 480 bodů, ideálně 1280 x 800 bodů
 • připojení na internet: úložná paměť 8 GB, ideálně 16 GB
 • RAM 512 MB, ideálně až 1 GB
 • fotoaparát: 3 Mpix přední 0.3 Mpix
 • jednojádrový, ideálně dvoujádrový procesor

Technické podmínky pro online tlumočení

Aplikace COK

Aplikace COK je systém pro zprostředkování tlumočení českého znakového jazyka online prostřednictvím zařízení připojeného na internet a vybaveného webovou kamerou a mikrofonem. Aplikace COK funguje v prostředí webového prohlížeče, je tedy dostupná pro veškeré platformy (Windows, Mac OS X, Linux, iOS 6, Android, Windows Phone 8), ideálně prostřednictvím prohlížeče Google Chrome.

Aplikace je k dispozici na stránkách www.tichalinka.cz

Webová kamera

K uskutečnění hovoru je zapotřebí webová kamera. Někdo ji má nainstalovanou přímo ve svém zařízení. Kamery se připojují jednoduše přes USB.

Mobilní zařízení

 • Hlavní funkcí online tlumočení je videohovor – obraz tlumočníka a uživatele.
 • Videohovor se přenáší na mobilním zařízení s přední kamerou.
 • Videohovor se přenáší přes síť LTE, 3G a bezdrátovou WiFi. Přes EDGE není příliš spolehlivý a kvalitní. Pro psaní zpráv (CHAT) postačí i EDGE.
 • K posílání videa a textu tlumočníkovi je zapotřebí využívat EDGE,3G a WiFi.
 • Ke spojení s online tlumočníkem doporučujeme mobilní zařízení (mobilní telefon, tablet) s platformou Android (min. 4) nebo iPhone 4/4S, 5/5S/5C.

Doporučená minimální specifikace zařízení

 • Windows, Mac OS X, Linux, iOS 6, Android, Windows Phone 8
 • displej: s rozlišením od 800 x 480 bodů
 • připojení na internet
 • úložná paměť 8 GB
 • RAM 512 MB
 • fotoaparát: přední 0.3 Mpix
 • jednojádrový procesor

Doporučená ideální specifikace je tato

 • Windows, Mac OS X, Linux, iOS 6, Android, Windows Phone 8
 • displej: 10.1” s rozlišením 1 280 x 800 bodů
 • připojení na internet
 • úložná paměť 16 GB
 • RAM 1 GB
 • fotoaparát: 3 Mpix a přední 0.3 Mpix
 • dvoujádrový procesor

Druhy služeb pro online přepis

Pokud ovládáte dobře český jazyk a chcete využívat služby online přepisovatele, vyberte si ze služeb – TELEFONNÍ HOVOR, ÚPRAVA TEXTU nebo KONFERENCE.

Služba Telefonní hovor proběhne tak, že přepisovatel zavolá na číslo slyšícího, které zadáte následně do formuláře. Přepisovatel poté to, co slyšící říká, přepisuje do formy textu, který se Vám okamžitě zobrazuje na obrazovce nebo displeji zařízení. Vy komunikujete po chatu v psané češtině. To, co napíšete, přepisovatel přečte do telefonu slyšícímu.

Služba Úprava textu proběhne tak, že pošlete v příloze text v českém jazyce, který chcete upravit (gramaticky, nikoliv obsahově). Během úpravy textu se s Vámi může přepisovatel spojit a v chatu si s Vámi ujasnit obsahovou stránku sdělení.

Služba Konference může být využita tak, že jste na jednom místě se slyšícím, se kterým potřebujete komunikovat (např. na pracovním pohovoru, u lékaře atd.). Slyšící hovoří do mikrofonu zařízení a jeho hlas je přenášen do sluchátek online přepisovatele. Ten přepisuje jeho sdělení a text se Vám zobrazuje okamžitě přímo na místě na obrazovce zařízení (např. na tabletu). Vaše sdělení předáváte také ve formě textu, nebo pokud můžete, mluvenou řečí. Další možností využití jsou přednášky nebo provádění po výstavách apod. Hlas přednášejícího je snímán mikrofonem zařízení a jeho sdělení je simultánně přepisováno přepisovatelem do formy textu, tento text uvidí účastníci přednášek na svých zařízeních (tabletech, chytrých telefonech).


Druhy služeb pro online tlumočení

Pokud komunikujete v českém znakovém jazyce, zadejte službu, kterou chcete využít – TELEFONNÍ HOVOR, PŘEKLAD, ÚPRAVA TEXTU nebo KONFERENCE.

Služba Telefonní hovor proběhne tak, že tlumočník zavolá na číslo slyšícího účastníka telefonického hovoru, které klient uvede ve formuláři jako „Nový požadavek“. Tlumočník Vám pak přes videohovor tlumočí to, co slyšící řekne, do českého znakového jazyka. Tlumočník přes webovou kameru tlumočí z českého znakového jazyka do českého jazyka a naopak.

Služba Překlad probíhá tak, že pošlete v příloze soubor nebo v chatu text, který tlumočník přetlumočí do českého znakového jazyka, abyste mu dobře rozuměl/a. Nebo to, co chcete sdělit, naznakujete tlumočníkovi a tlumočník obsah sdělení přepíše do textové podoby a pošle Vám zpět.

Služba Úprava textu proběhne tak, že pošlete v příloze text v českém jazyce, který jste napsal, a tlumočník jej přepíše do gramaticky správné češtiny (upravuje gramatiku, ne obsah). Během úpravy textu se s Vámi může spojit a pomocí českého znakového jazyka si u Vás ověřit obsahovou stránku sdělení.

Konference je určena pro více než dva účastníky telefonního hovoru.


Typy služeb pro online přepis i online tlumočení

1) LÉKAŘ/ÚŘAD

 • lékař, veterinář (např. potřebujete se objednat k lékaři nebo veterináři nebo tlumočit přímo při vyšetření)
 • úřad, soud (např. potřebujete vyřídit něco na úřadech, domluvit si schůzku apod.)
 • zaměstnání (hledáte práci, potřebujete obvolat zaměstnavatele nebo reagujete na inzeráty s nabídkou práce, potřebujete se omluvit v práci)
 • právník (potřebujete právní poradu a kontaktujete právníka).

2) DŮLEŽITÉ
 • pošta (balíky, složenky, uschování zásilky apod.)
 • studium (např. potřebujete si domluvit termíny zkoušek, dobu studia, objednat tlumočníka, vše kolem vzdělávání)
 • rodina
 • nájem
 • tlumočení (domlouvání si konkrétního termínu tlumočení)
 • banka, spořitelna, půjčky

3) OSTATNÍ
 • inzeráty: koupě, prodej
 • služby – UPC, telefonní operátoři, elektřina, plyn, rezervace ubytování, švadlena, objednání jídla, taxi apod.

Etický kodex přepisovatele

 • Online přepisovatel přepisuje mluvené slovo do textu pomocí připojení k internetu.
 • Online přepisovatelé se řídí etickým kodexem přepisovatelů:
 • Profesionální přepisovatel je osoba, která za úplatu převádí pro osobu/osoby se sluchovým postižením mluvenou řeč do textové podoby. Je mostem mezi slyšícím a neslyšícím účastníkem komunikace. Přepisovatel se nesnaží být aktivním účastníkem komunikace. Při přepisu nesmí psát v první osobě, za sebe, nesmí vyjadřovat svůj názor.
 • Přepisovatel přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem a kvalifikaci. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce.
 • Přepisovatel přizpůsobuje své chování a oděv přiměřeně situaci, v jejímž rámci přepisuje.
 • Přepisovatel je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví během přepisu neveřejných jednání.
 • Přepisovatel neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst.
 • Přepisovatel má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj špatných pracovních podmínek nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči přepisovanému sdělení a poškodil tak uživatele, svou osobu nebo profesi.
 • Přepisovatel sleduje vývoj své profese a její náplně u nás i ve světě, učí se znát problematiku osob se sluchovým postižením, doplňuje své vědomosti týkající se problematiky sluchově postižených a cíleně zvyšuje svou profesionální úroveň.
 • Přepisovatel ctí svou profesi, usiluje o spolupráci s ostatními přepisovateli při prosazování a obhajobě společných profesionálních zájmů.
 • Přepisovatel zná etický kodex a dodržuje ho.

Etický kodex tlumočníka

 • Tlumočník provádí úkon v nejvyšší možné kvalitě. Tlumočnický úkon musí přesně odpovídat tlumočenému projevu. Není možné cokoliv vynechat, doplňovat. Tlumočník je mostem mezi slyšícím a neslyšícím účastníkem komunikace a jejich dvěma odlišnými jazyky a kulturami. Online tlumočník popisuje vše, co ovlivňuje tlumočenou situaci a odehrává se v telefonu či na monitoru počítače.
 • Tlumočník přizpůsobuje svůj projev neslyšícímu klientovi s ohledem na kulturní odlišnosti a na jeho způsob používání znakového jazyka.
 • Tlumočník přijímá takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem, kvalifikaci a přípravě. Je zodpovědný za kvalitu své práce. Pokud tlumočník zjistí, že komunikace s daným neslyšícím klientem je nad jeho možnosti a schopnosti, tlumočení odmítne či ukončí s vysvětlením a návrhem dalšího řešení celé situace (např. předání závazku kolegovi).
 • Tlumočník přizpůsobuje své chování přiměřeně situaci, v jejímž rámci tlumočí. Horní části oděvu nosí vždy jednobarevné, nereflexivní, nejlépe tmavé, bez šperků a ostatních ozdob.
 • Tlumočník dodržuje zásadu diskrétnosti a mlčenlivosti, která se týká všeho, co se dozví během neveřejného tlumočení a překladu. Tlumočník důvěrné informace nikdy nezneužívá.
 • Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, věk, rozumovou úroveň a pověst.
 • Tlumočník má právo odmítnout tlumočit v prostředí nepřijatelném z fyzických, psychických nebo morálně-etických důvodů (erotická linka atd.) a v podmínkách nedůstojných pro výkon profese, anebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení, a poškodil tak klienta, svou osobu nebo profesi.
 • Tlumočník sleduje vývoj své profese a její náplně u nás i ve světě, neustále zvyšuje svoji kvalifikaci, a to nejen v příslušné jazykové oblasti, ale i v oblasti všeobecného vzdělání a rozhledu a kultury Neslyšících.
 • Tlumočník ctí svou profesi, usiluje o spolupráci a solidaritu s ostatními tlumočníky při prosazování a obhajobě společných profesionálních zájmů, sdílí nově získané informace a znalosti se svými kolegy.
 • Tlumočník má právo přerušit, odmítnout či ukončit tlumočení v případě technických obtíží, které mu nedovolují vykonávat tlumočení, např. narušená kvalita obrazu, zvuku, pomalý přenos.
 • Tlumočník má právo vystoupit z tlumočnické role v případě objasnění celé online tlumočnické situace klientovi/ům, a to za účelem větší srozumitelnosti situace pro všechny zúčastněné strany.

O projektu

Projekt Systémová komunikační podpora neslyšících na trhu práce
Realizace projektu: od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2014.

Hlavním cílem projektu bylo ve spolupráci s mezinárodním partnerem přenést do České republiky dosud chybějící nástroje podpory neslyšících na trhu práce: online přepis a online tlumočení a umožnit rozšířené cílové skupině (neslyšící uživatelé znakového jazyka a neslyšící schopní komunikovat pomocí psané češtiny) využít synergického působení a vzájemných vazeb obou nástrojů podpory.

Naplnění hlavního cíle významným způsobem zvýší zaměstnatelnost neslyšících, tedy specifické skupiny osob znevýhodněných na trhu práce. Neslyšící jsou schopni a chtějí pracovat, ale jejich úspěšnost na trhu práce radikálně snižuje komunikační bariéra, která je běžnými prostředky jen obtížně překonatelná.

V rámci tohoto projektu došlo k přenosu a tvorbě metodických postupů online tlumočení a přepisu a jejich vzájemného efektivního propojení a k vytvoření a otestování uceleného Centra online komunikace.


Tento projekt je financován z OP LZZ, registrační číslo projektu CZ.1.04/5.1.01/77.00311.
Projekt probíhá za finanční spoluúčasti Evropské unie (EU) a Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Krajské workshopy, závěrečná mezinárodní konference

Součástí projektu bylo také představení Centra online komunikace neboli Tiché linky na sedmi krajských workshopech. Tyto workshopy proběhly v září 2014 ve městech Mladá Boleslav, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Liberec a Praha. Během workshopů byla představena společnost Tichý svět i tento projekt a názorně předvedena aplikace Tichá linka. Proběhlo přihlášení do aplikace, registrace, ale také ukázka online tlumočení a online přepisu. Mezi účastníky byli zaměstnavatelé neslyšících, úředníci z úřadů práce i zástupci různých neziskových organizací, které se zabývají pomocí osobám se zdravotním postižením, a samozřejmě neslyšící.

Závěrečná mezinárodní konference se konala v úterý 14. října 2014 v prostorách Velkého sálu Magistrátu hlavního města Prahy pod záštitou radního Doc. Ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr. MSc., a zástupkyně starosty Praha 8 Mgr. Vladimíry Ludkové. Hlavním tématem konference bylo odbourání bariér v komunikaci s neslyšícími při zaměstnávání, o nichž hovořili zástupci z řad zaměstnavatelů neslyšících i sami neslyšící, promluvila mj. také zástupkyně úřadu práce. Kromě toho byla představena aplikace Centra online komunikace (Tiché linky) a všechny subjekty podílející se na fungování online tlumočení a přepisu, online tlumočníci znakového jazyka a přepisovatelé mluvené řeči. Výborný ohlas u účastníků měla možnost vyzkoušet si práci s aplikací. Na konferenci byli pozváni zástupci úřadů práce a krajských úřadů, neziskových organizací sdružujících osoby se zdravotním postižením, zástupci zaměstnavatelů, škol, neslyšících.